Általános Szerződési feltételek

A Szolgáltató adatai

HotelKer Szállodaüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: HotelKer Kft.
Székhelye: 7623 Pécs, Megyeri út 26.
Telephelyei: 7621 Pécs, Király utca 3. („Palatinus Butique Hotel”); 7621 Pécs, Király utca 5. („Palatinus Grand Hotel”)
Cégjegyzékszám: 02-09-083804
Adószám: 26376536-2-02 EU adószám: HU26376536
Palatinus Grand Hotel: SZ20009160
Palatinus Boutique Hotel: SZ22047634

Általános szabályok

 •  Jelen „Általános Üzleti Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató által üzemeltetett szálláshelyek és szolgáltatások igénybevételét.
 •  Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Üzleti Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

Szerződő fél

 • A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
 • Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).
 • Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.
 • A tevékenység egészségbiztonsági kockázataira tekintettel a Szolgáltató csak abban az esetben tudja biztosítja a szolgáltatásokat, ha vendég a nevét és lakcímét a szolgáltatás igénybevétele előtt a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja.

A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

 • A Vendég szóban vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld.  Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
 • A Szerződés a Vendég szóban vagy írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.
 • Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
 • A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
 • Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szállodát, a Szolgáltató 100%-ban jogosult a megrendelt szolgáltatás(ok) teljes ellenértékére.
 • A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
 • A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatások díjának megtérítését.
 • A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

Lemondási feltételek

Amennyiben a szálloda ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a szállás-szolgáltatás kötbérmentes lemondására az érkezés napját megelőzőnap, helyi idő szerint 14:00 óráig van lehetőség.

 • Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezés előtti napot megelőző nap, helyi idő szerint 14:00 órakor megszűnik.
 • Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon helyi idő szerint 24:00-ig nem érkezik meg, vagy nem jelzi előre, hogy ennél későbbi időpontban érkezik, a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű, de legalább egy napi szállásdíjat kötbérként érvényesít. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap déli 12:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

A szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos utazás vagy rendezvények esetén – amennyiben egyedi Szerződésben rögzített feltételeket nem állapított meg – a lemondásra az alábbiak szerint van lehetőség:

Lemondási határidők egyéni foglalások esetén:

A megrendelt szolgáltatások ingyenes lemondása a foglalás visszaigazolása után 24 órán belül lehetséges. A lemondási díj az alábbi összegben és feltételek alatt kerül felszámításra:

Érkezést megelőző napok számaSzállás reggelivel/félpanzióval
45-21 nappal érkezés előttlefoglalt szolgáltatások 30%-a
20-14 nappal érkezés előttlefoglalt szolgáltatások 50%-a
13-4 nappal érkezés előttlefoglalt szolgáltatások 75%-a
4 nappal érkezés előtt és meg nem jelenés eseténlefoglalt szolgáltatások 100%-a

Lemondási határidők csoportos foglalások esetén:

Érkezést megelőző napok számaSzállás reggelivel/félpanzióval
59-30 nappal érkezés előttlefoglalt szolgáltatások 50%-a
29-14 nappal érkezés előttlefoglalt szolgáltatások 80%-a
13 nappal érkezés előtt és meg nem jelenés eseténlefoglalt szolgáltatások 100%-a


Csoportos foglalásnak minősül legalább 10 fő egyidejű foglalása.

Előzetes visszajelzés nélkül meg nem érkezett vendégek esetében a lefoglalt szolgáltatások 100%-a felszámításra kerül.

Korábbi távozás esetén a fennmaradó költség 100%-a felszámításra kerül.
A lefoglalt, de a Vendég szállodában való tartózkodása alatt igénybe nem vett, illetve módosított szolgáltatások (szállás, étkezés, kezelések, stb.) pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség.

Árak

 • Az aktuális szobaárak a szálloda portáján kerülnek kifüggesztésre. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott szállodai részlegeken (étterem, wellness, stb.) állnak rendelkezésre.
 • A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
 • Az árak közlésekor a Szolgáltató feltünteti, hogy az általa megadott ár tartalmazza-e a hatályos magyar jogszabályi előírásokban meghatározott mértékű adókat (ÁFA, IFA) vagy sem, illetve pontosan megjelöli az idegenforgalmi adó mértékét.
 • Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.palatinushotel.hu weboldalon kerülnek meghirdetésre.
 • A gyermek 6 éves koráig a szállás ingyenes, a gyermek 6-12 éves koráig a szállásért a listaár 50%-a fizetendő, amennyiben a szüleivel egy szobában tartózkodik.
 • A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása esetén, rendezvények foglalása esetén, illetve több mint 10 fő egyidejű (csoportos) foglalása esetén a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket, illetve felárat állapíthat meg.

Fizetés módja, garancia

 • Fizetés módja, garancia: A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.
 • A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására;
 • kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül,
 • kérheti előleg megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére.
 • A Szerződő fél számlája a magyarországi adószabályoknak megfelelően forintban kerül kiállításra. A szolgáltatások ára Euróban a vendég érkezésének napján a Szolgáltató bankja szerinti napi árfolyamon kerülhet átszámításra.
  Készpénzes fizetés lehetséges valutái: HUF, EUR. EUR pénznemben történő készpénzes fizetés esetén az esetlegesen visszajáró összeget HUF-ban egyenlíti ki a Szolgáltató.
 • A Szolgáltató a készpénzes fizetésen kívül elfogad előzetes banki átutalást és az alábbi hitelkártyákat is: Visa, EC/MC, American Express.
 • A Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket is (pl. Széchenyi Pihenőkártya, külön szerződés alapján: ajándékutalvány, voucher, stb). Foglalás esetén e tárgyban a Szerződő fél számára javasolt a kiválasztott készpénzkímélő fizetési eszközzel való fizetés lehetőségének tisztázása.
 • Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet terheli.

A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

 • A Vendég a szállodai szobát az érkezés napján helyi idő szerint 14:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon helyi idő szerint délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni, kivéve, ha előzetes megbeszélés szerint a Szolgáltató a korábbi érkezést (Early check in), illetve a későbbi elutazást (Late check out) Szerződő félnek lehetővé tette.
 • Ha a Vendég a szobát az érkezés napján reggel 6 óra előtt kívánja elfoglalni, úgy az előző éjszaka díja felszámításra kerül.

Háziállatok

 •  A Szolgáltató szálláshelyeire háziállat előzetes egyeztetést követően bevihető, a szállodai szobában a Vendég felügyeletével tartható. A közös helyiségeket a szobák megközelítésére használhatják, egyéb helységek (étterem, wellness, stb.) azonban a háziállattal nem látogathatók. A háziállat felár díját a mindenkori árlista tartalmazza.
 • A Vendég teljeskörűen felelős a háziállat által okozott károkért, illetve köteles az esetleges extra takarítás díját a helyszínen megfizetni, mely díj mértékét szintén a mindenkori árlista tartalmazza.
 • Vakvezető, egyéb terápiás kutyák előzetes egyeztetést követően, felár nélkül megengedettek. 

A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

 • A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
 • a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt;
 • a Vendég a szálláshely biztonsági előírásait, rendjét nem tartja be, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
 • a Vendég fertőző betegségben szenved;
 • a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig.
 • Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

Elhelyezési garancia

 • Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák stb.) nem tudja biztosítani, akkor köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.
 • A Szolgáltató köteles:
 • a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.
 • térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére
 • ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez.
 • Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

A vendég betegsége, halála

 • Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.
 • A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

A Szerződő fél jogai

 • A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
 • A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
 • A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

A Szerződő fél kötelezettségei

 • A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
 • A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában, a gyermek által okozott károkért teljes felelősség a szülőt terheli.
 • A szálloda wellness részlegének szaunái 10 éven aluli gyermekek számára egészségügyi okokból nem látogathatók, a gyermekek felügyelete ebben a vonatkozásban a szülők felelőssége.
 • A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szálloda vendéglátó egységeibe.

A Szerződő fél kártérítési felelőssége

 • A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. A vendég felelősséggel tartozik az általa okozott kárt a Szolgáltatónak megfizetni. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

A Szolgáltató jogai

 • Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

A Szolgáltató kötelezettsége

 • A Szolgáltató köteles:
  • a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás sztenderdek szerint teljesíteni
  • a vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni

A Szolgáltató kártérítési felelőssége

 • A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.
 • A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.
 • A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 • A szálloda wellness részlegének használata a Vendég saját felelősségére történik, a víz közeli területeken fokozott a csúszásveszély, az ebből eredő balesetekért a szálloda felelősséget nem vállal.
 • A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
 • A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a szállóvendég vagyontárgyainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájának széfjében helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit vagyontárgyainak átvételére jogosultnak tarthatott.
 • Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.
 • A kártérítésmaximális mértéke a Szerződés szerinti napi szobaár összegének az ötvenszerese, kivéve, ha a kár ennél kevesebb. 
 • A Szolgáltató garázsában levő gépjárműben hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, illetve a parkoló gépjárművekben keletkezett károk keletkezését a Szolgáltató kivizsgálja és amennyiben a kár neki felróható gondatlanságból keletkezett, megtéríti azt.
 • A szálloda egyéb területein (így különösen a közös terekben) hagyott értéktárgyakért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Titoktartás

 • A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és Szolgáltató Adatkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint jár el.

Vis major

 • Olyan ok, vagy körülmény esetén (például: veszélyhelyzet, háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése, vírushelyzet), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely fél mentesül a Szerződésből eredő kötelességének teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

 • A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

Weboldal

 • Hivatkozások és linkek
  A Palatinus Grand Hotel, illetve a Palatinus Boutique Hotel nincs befolyással a weboldalain belinkelt vagy hivatkozott, harmadik fél tulajdonában lévő anyag megtervezésére és tartalmára.
 • Szerzői jog
  A weboldalak, szöveges tartalmuk, diagramok, képek és logók, illetve az egyéni hozzájárulások gyűjteményét szerzői jog védi. Bármely elem egyéb elektronikus vagy nyomtatott kiadványba történő átmásolása vagy felhasználása nem engedélyezett a Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül. Ennek részleteit Szolgáltató jogi nyilatkozata tartalmazza.
 • Adatbiztonság
  Szolgáltató a weboldal használata kapcsán az Adatkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint jár el.

Jelen Általános Szerződési Feltétel 2020. június 1. napjától érvényes.

Close